Eisen, normeringen en certificaten

Aan de uitvoering van onze werkzaamheden worden hoge eisen gesteld. Ook opdrachtgevers zijn zich daar van bewust en vragen onze garantie van projectuitvoering volgens de huidige regelgeving. Die garantie kunnen we geven. Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu: we zijn altijd up to date met certificeringen.

 

ISO 9001 (kwaliteit)
ISO 14001 (milieu)
VCA** (veiligheid, gezondheid en milieu)
SVMS 007 (veilig en milieukundig slopen)
SCA 530 (asbestverwijdering)
BRL SIKB 7000        
(bodemsanering)
BRL 2506 (recycling granulaten 1 en 2)

 

                       

                  

                           

           

                 

             

                      

Postadres

Postbus 66
9350 AB  Leek
Bezoekadres

Hoofdstraat 101-1
9355 TB  Midwolde
Contactgegevens

T (0594) 58 72 50
F (0594) 58 72 55
E info@jagermidwolde.nl