Sorteren bouw- en sloopafval

 Sorteren is de juiste start voor recycling

Het sorteren van bouwafval en sloopafval doen we voor iedereen. Van bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies, sloopbedrijven tot aan particulieren. Als u met sloopwerk of verbouwingen te maken krijgt, komt er afval vrij dat u moet sorteren. Asbest, hout, papier, puin en dergelijke kunnen we alleen verwerken en recyclen als het gesorteerd is.

Hoe sorteren we uw bouwafval en sloopafval?

Dat doen we met onze zeer geavanceerde sorteerinstallatie van REDOX Recycling Technology. Deze installatie is een combinatie van trommelzeven, windshifters, magneten en sorteercabines en behaalt een hergebruikpercentage van 85%.


Binnenkomende afvalstromen bestaan uit:
- ongesorteerd bouwafval en sloopafval
- ongesorteerd grof bedrijfsafval
- voorgesorteerd bouwafval en sloopafval
- restafval

Zo gaat sorteren in zijn werk

Uw afval gaat met behulp van een shovel de voeder in. Een opvoerband brengt het
naar de trommelzeef. Hier wordt het bouwafval en sloopafval gezeefd op twee fracties. Dat is een fractie van 0-150 mm en een fractie groter dan 150 mm. De fractie van 0-150 mm wordt via transportbanden naar een vlakdekzeef geleid. Hier volgt een scheiding in drie fracties van verschillende afmetingen. De fractie van 0-13 mm wordt sorteerzeefzand genoemd. Deze fractie voeren we af naar erkende eindverwerkers.


De fracties 13-35 mm en 35-150 mm worden via een dubbelbaans windshifter ontdaan van de lichte fractie. De overgebleven fractie van 13-35 mm bestaat uit puin dat voor 100% wordt hergebruikt.

 

De fractie van 35-150 mm wordt via een sorteercabine ontdaan van laatste verontreinigingen. Deze fractie bestaat uit hout, kunststof en non ferro's (RVS, koper etc.). De overgebleven fractie wordt gerecycled en ook voor 100% hergebruikt.

 

De fractie groter dan 150 mm wordt door een windshifter ontdaan van de lichte fractie,
bestaande uit papier en kunststof. Hierna wordt het afval via een magneetband ontijzerd.
De laatste stap is handpicking. Met de hand worden verschillende deelstromen gescheiden. Deze deelstromen bestaan uit hout, non ferro's, kunststoffen, gips, dakleer, folie, karton en residu. De eindfractie bestaat uit schoon puin. En dat gaat weer voor recycling naar de puinbreker.

Wilt u meer informatie?

Neem voor meer advies en meer informatie contact op met.
Klaas Vegter

Postadres

Postbus 66
9350 AB  Leek
Bezoekadres

Hoofdstraat 101-1
9355 TB  Midwolde
Contactgegevens

T (0594) 58 72 50
F (0594) 58 72 55
E info@jagermidwolde.nl