Rioleringen

Het aanleggen van rioleringen komt zeer nauw en vraagt om deskundigheid. Jager voorziet in deze vraag.

Rioleringen aanleggen? Wat kan Jager voor u betekenen?


Uw grond is bouwrijp gemaakt en u wilt rioleringen laten aanleggen. Jager regelt dit voor u, deskundig en met nauwkeurigheid uitgevoerd. De mensen van Jager hebben de kennis hiervoor in huis en ook de juiste apparatuur. Veelal staat het rioleringsplan op tekening en voeren we dit uit. Heeft u geen rioleringsplan? Dan ontwikkelen wij dit plan voor u, uiteraard in nauw overleg met u. Bij het uitvoeren van het rioleringsplan houden we posities, dieptes, puthoogtes en afschot nauwgezet in de gaten. Dit lezen we ter plekke uit.

 

Net als het overige grondwerk zien wij de aanleg van rioleringen als een belangrijk onderdeel van ons totale dienstenpakket. U kunt bouwen op een goede uitvoering van uw complete rioleringsplan.  

Fusie met Dusseldorp

Per 1 januari 2013 voeren we grondwerken en infraprojecten uit als Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Dusseldorp heeft ruime ervaring in zeer uiteenlopende infrawerkzaamheden. Meer informatie? www.dusseldorp.nl/infra

Wilt u meer informatie?

Neem voor meer advies en meer informatie contact op met.
Arnold Roorda

Postadres

Postbus 66
9350 AB  Leek
Bezoekadres

Hoofdstraat 101-1
9355 TB  Midwolde
Contactgegevens

T (0594) 58 72 50
F (0594) 58 72 55
E info@jagermidwolde.nl