Grondwerken. Wat houdt dit precies in?

Eigenlijk heeft iedereen weleens te maken met grondwerk. Van bedrijf tot particulier. Het ontgraven van grond of grondverzet, bouwputten aanvullen met bijvoorbeeld grond, grind, zand, teelaarde of puin; dit is wat grondwerk inhoudt. Maar ook het graven van leidingsleuven voor rioleringen, straatwerk en het bouwrijp maken zijn grondwerken. Of bijvoorbeeld tuinaanleg of tanksanering. Bij grondwerk is één ding wel duidelijk: alleen goed uitgevoerd grondverzet is de beste start voor bebouwing. En Jager voert dat dagelijks uit als grondverzetbedrijf.

Wilt u advies over grondwerken? 


Als u vragen heeft over grondwerk kunt u gerust bij Jager terecht. Wij hebben ervaring met de meest uiteenlopende grondwerken en we kunnen u voorlichten over de mogelijkheden. Wilt u graag een deskundig oog op de werkplek? Dan komen we bij u langs om poolshoogte te nemen en voorzien we u van een goed advies. En als het gaat om de uitvoering van het grondwerk zelf, dan zijn we minstens zo flexibel. Belt u vandaag? Dan komen we binnen 24 uur. Onze deskundige mensen weten hoe ze grondwerken moeten aanpakken. 

Grondwerk volgens de richtlijnen

Natuurlijk verrichten we grondwerk volgens de gestelde richtlijnen. Daarvoor zijn we gecertificeerd. Schone grond kunnen we hergebruiken, vervuilde grond voeren we af. Daarvoor gelden regels en vergunningen, vooral ook als het gaat om grondsanering. Jager is op de hoogte van de huidige regelgeving en adviseert u graag. Zoals u wilt, regelen we alles voor u. Van vergunningen tot aan complete grondwerkprojecten. 

Fusie met Dusseldorp

Per 1 januari 2013 voeren we grondwerken en infraprojecten uit als Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Dusseldorp heeft ruime ervaring in zeer uiteenlopende infrawerkzaamheden. Meer informatie? www.dusseldorp.nl/infra

 

Wilt u meer informatie?

Neem voor meer advies en meer informatie contact op met.
Arnold Roorda

 

 

Grondwerken Jager Midwolde

 

 

Grondwerk Jager Midwolde

Postadres

Postbus 66
9350 AB  Leek
Bezoekadres

Hoofdstraat 101-1
9355 TB  Midwolde
Contactgegevens

T (0594) 58 72 50
F (0594) 58 72 55
E info@jagermidwolde.nl