Bodemsanering

Onder bodemsanering vallen diverse disciplines die stuk voor stuk een zorgvuldige aanpak vereisen.

De uitdaging van bodemsanering


Ontwikkelaars, bouwbedrijven, industrieën en overheden: Jager heeft voor deze opdrachtgevers al veel bodemsaneringen uitgevoerd. Bij bodemsanering is het belangrijk dat wij stap voor stap, in overleg  met u, aan een functionele sanering werken. Bij de saneringsprojecten zijn, naast de normale saneringsproblemen, onvoorziene aspecten eerder regelmaat dan uitzondering
Het tegenkomen van asbest, slakken en andere moeilijk traceerbare verontreinigingen zetten de nieuwe exploitatie van uw locatie vaak sterk onder druk. Wij werken dan in samenwerking met u een plan uit waarbij deze exploitatie niet in gevaar komt.

Efficiënte sanering

 
Als specialist in milieutechniek staat Jager garant voor een efficiënte sanering van vervuilde locaties. Dankzij onze kennis van de regelgeving zijn wij in staat om de meest kosten- effectieve werkmethode uit te werken, toegespitst op uw locatie. Door het overleg te kiezen met de overheid, provincie, gemeente en instanties als de arbeidsinspectie, kunnen we onvoorziene omstandigheden snel en efficiënt aanpakken. Ook hier is Jager uw totaalpartner, van begin tot eind.

Grond- en grondwatersaneringen

Het ontgraven van verontreinigde grond en het oppompen van verontreinigd grondwater is naast de eenvoudigste manier, ook de meest ingrijpende manier van saneren. Echter, de locatie en omstandigheden laten deze vorm van saneren niet altijd toe. Afhankelijk van de aard en locatie van de sanering, beschikken we over diverse alternatieve saneringsmethodieken.

In-situ sanering

Naast het traditionele saneren middels ontgraven voert Jager ook  in-situ saneringen uit. Hierbij worden, afhankelijk van de aard van de verontreiniging, lucht, voedingsstoffen of chemicaliën in de bodem geïnjecteerd. Deze injecties versnellen het afbraakproces van de verontreiniging. Daarnaast kennen we een aantal hulptechnieken waardoor de verontreiniging mobieler wordt en sneller kan worden verwijderd.

Asbestbodemsanering

Niet alleen in gebouwen, maar ook in de grond kan asbest voorkomen. Om te voorkomen dat dit tot ernstige vertragingen en extra kosten leidt, is een juiste sanering van de asbestgrond van groot belang. Jager beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van het verwijderen van asbest in zowel gebouwen als in de grond. Met behulp van asbestzeven scheiden we het asbest van de grond. Ook wanneer er sprake is van puin, zorgen onze specialisten er voor dat al het asbest zorgvuldig uit het verontreinigde puin wordt verwijderd, zodat het volledig gerecycled kan worden.

Gecertificeerde partner

Jager is inmiddels opgegaan in haar moedermaatschappij Dusseldorp. Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van bodemsanering. Van het verwijderen van een olietank tot het saneren van voormalige fabriekslocaties, wij hebben de kennis en ervaring in huis. Meer over Dusseldorp en de saneringsactiviteiten leest u op www.dusseldorp.nl/milieutechniek  

 

Wilt u meer informatie?

Neem voor meer advies en meer informatie contact op met.
Arnold Roorda

 

FOTO's TOEVOEGEN

Postadres

Postbus 66
9350 AB  Leek
Bezoekadres

Hoofdstraat 101-1
9355 TB  Midwolde
Contactgegevens

T (0594) 58 72 50
F (0594) 58 72 55
E info@jagermidwolde.nl